Obuka osoblja u RiTE Ugljevik za kompaniju MHPS, avgust 2019

Obuka operatera i osoblja za održavanje u RiTE Ugljevik za kompaniju Mitsubishi Hitachi Power Systems, avgust 2019

AluChem grupa, Okružni privredni sud Bijeljina, jun 2019.

Prevod za članove AluChem grupe i predstavnike američke ambasade u BiH, Okružni privredni sud u Bijeljini, jun 2019.god.

Kompanija MHPS, Kure, Japan, 2019.

Prevod na sastancima u prostorijama kompanije Mitsubishi Hitachi Power Systems u Kureu, Japan, jun 2019.god.

Energa 2018, Sarajevo

Učešće na međunarodnom sajmu i konferenciji „Energa 2018“ u Sarajevu, BiH.

Otvaranje gradilišta ODG postrojenja u RiTE Ugljevik, RS, BIH, jun 2017.

Ceremonija otvaranja gradilišta ODG Postrojenja u RiTE Ugljevik, uz prisustvo resornog ministra Petra Đokića, jun 2017.

VGB Power Plants, Beč 2015.

Učešće na sajmu i konferenciji VGB Power Plants u Beču, septembar 2015.god.

Prevod i ovjera svih vrsta dokumentacije

Višegodišnje iskustvo, te veliki broj zadovoljnih korisnika i prevedene dokumentacije nas čine adekvatnim izborom za Vaš sljedeći prevod.

Usluge usmenog prevoda

U skladu sa Vašim potrebama, pružamo sve vrste simultanog i konsektutivnog prevoda za bilo koji tip sastanaka, konferencija, simpozijuma, naučnih skupova, medijskih dešavanja i sl.

Pomoć prilikom popunjavanja svih tipova obrazaca

Pružamo pomoć pri popunjavanju svih tipova elektronskih ili papirnatih obrazaca – aplikacija za sve vrste projekata, zahtjeva (za vizu, grantove, izdavanje dokumentacije i sl.)

Sudski tumač i prevodilac za engleski. Brzo, stručno, pristupačno.

Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je lice koje je imenovano od strane Ministarstva pravde za poslove prevođenja govora i pisanog teksta sa stranog jezika na jedan od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini. U pitanju je lice koje izdaje ovjereni prevod dokumenata i koje svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod vjeran originalu. Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, itd.).

Sudski tumač Nemanja Jovanović se bavi procesom prevođenja sa ovjerom od strane sudskog tumača/prevodioca za engleski jezik. Pored prevoda, lekturisanja, pomoći prilikom prevoda ili popunjavanja obrazaca svih vrsta, ovjera od strane sudskog tumača je jedna od osnovnih aktivnosti kojom se bavimo kako bismo ispunili zahtjeve naših klijenata.

Usluge prevođenja sa ovjerom sudskog tumača/prevodioca se pružaju kako fizičkim tako i pravnim licima, bilo da je u pitanju opšta ili uskostručna dokumentacija.

Imajući u vidu da je svaki klijent jedinstven i poseban, primjenjuje se individualni pristup uz viziju potencijalnog dugoročnog partnerskog odnosa. Trudimo se da u svom radu otjelotvorimo spoj iskustva i napornog truda, što doprinosi kvalitetu samih usluga, a maksimalna posvećenost klijentima donosi rezultate u skladu sa time.

Višegodišnje iskustvo u mnogim oblastima prevoda kao i raspoloživi ljudsko-tehnički resursi pružaju fleksibilnost po pitanju kvaliteta prevoda, kao i definisanja i poštovanja rokova dostave istih. Usluge koje pružamo su u skladu sa standardnom prevodilačkom praksom